Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

Stavební zákon č.183/2006 Sb.

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o obecných podrobnější úpravě územního řízení

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

příloha4

Rozsah a obsah projektové dokumentace (499/2006 Sb.)

příloha1

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (499/2006 Sb.)

příloha2

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (499/2006 Sb.)

příloha3

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací (499/2006 Sb.)

příloha4

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele