Postup spolupráce

1 - Osobní schůzka

2 - První skica

3 - Korekce prvního návrhu

4 - uzavření smlouvy o dílo

5 - Přípané zapracování dalších požadavků / varianta návrhu

6 - Diskuse nad 3D modelem

7 - Studie (ST) včetně vizualizace RD 

8 - Dokumentace pro územní řízení (DUR)

9 - Vyřízení územního řízení (inženýrská činnost)

10 - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

11 - Vyřízení stavebního povolení (inženýrská činnost)

12 - Dokumentace provedení stavby (DPS)

13 - Cenová nabídka na realizaci stavby včetně položkového rozpočtu

14 - Autorský dozor na stavbě (AD)

15 - Technický dozor na stavbě (TD)

16 - Kolaudace stavby

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele