Operační program životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov

20.02.2013 -  Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. února 2013 do 7. března 2013.

Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov).

Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít původní přílohy, které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí.

V rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:

  • projektovou dokumentaci,
  • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
  • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s  předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z  Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013.

Veškeré informace a dokumenty v XLIV. výzvě

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele