Nízkoenergetický dům

Obecné vlastnosti

Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k „běžnému“ domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlivou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby.
Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Nízkoenergetický dům ve srovnání s běžnou výstavbou má podle současných norem zhruba jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění. Roční spotřeba na vytápění takového domu je nanejvýš 50 kWh/m2.rok. Samozřejmě existují i tzv. pasivní domy, kde je spotřeba tepla ještě nižší 15-20 kWh/m2.rok. a méně.

Nutné je připomenout, že klasická výstavba rodinného domu se pohybuje kolem 120 až 140 kWh/m2.rok. V případě starších objektů, které nejsou zatepleny a nejsou měněné okna dosahují nároků na vytápění až 250 kWh/m2.rok.

Nízkoenergetický dům má několik základních znaků:

• Kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků
• Prosklené plochy jsou orientovány na jih
• Nadstandardní velikost součinitelů prostupu tepla
• Regulace vytápění využívající tepelné zisky
• Strojní větrání s rekuperací
• Spotřeba tepla na vytápění je max. 50 kWh/m2.rok

Tvar a dispozice domu

Dům by měl mít, pokud možno, kompaktní tvar. Případné navýšení plochy stěn vůči jeho objemu je nutno kompenzovat větší vrstvou tepelné izolace. Rozhodně je potřeba vyvarovat se přízemních, půdorysně rozlehlých domů nebo domů s mnoha výčnělky a výstupky. Jednoduchý tvar domu je výhodný z hlediska eliminace tepelných mostů, kterými z domu odchází teplo. Kvůli statice domu vzniká u složitějších tvarů více detailů, které mohou tvořit tepelné mosty a jejich řešení je velmi obtížné. K neopomenutí je i cenová výhoda při realizaci. Odpadá složité provádění a často zdlouhavého pracovního procesu. To úzce souvisí i s plochou domu. Často si lidé myslí že přízemní dům bývá levnější než dům o dvou nadzemních podlažích. Přesto se nechtějí smířit s tím, že budou ochuzeni právě o tyto prostory a tak zvětšují půdorysnou (zastavěnou) plochu domu. Tím si nakonec dům prodraží v důsledku zemních prací a větším množstvím betonových směsí ať už do základových pasů či často používaného ztraceného bednění. Pozor na nevytápěné prostory domu (garáž, sklad, komora). Často se umísťují na severní stranu domu, aby tvořily nárazovou zónu. Příčky k těmto prostorám však musí být izolovány skoro stejně dobře jako venkovní stěny.

Stěny

Pro nízkoenergetický dům neexistuje jediný možný či dokonce ideální konstrukční systém. Důležité je, aby stěna dobře izolovala, a to i v místě tepelných mostů. U Nízkoenergetických domu se ale určitě nevyhneme konstrukčnímu systému bez dostatečného zateplení.

Okna

Nízkoenergetický dům často bývá bohatě prosklení kvůli solárním ziskům. Toto zasklení musí být kvalitní, aby ztráty nebyly vyšší než solární zisky. V celkové roční bilanci musí oknem vniknout více energie, než ji stihne uniknout. Používají se proto okna s trojsklem, případně systém, kde je prostřední tabule skla nahrazena odrazovou folií. Samozřejmostí je i vrstva na vnitřním povrchu skla, tedy pokovení, které funguje jako polopropustné zrcadlo. Sluneční záření propustí do interiéru, kde se přemění na teplo. Tepelné záření však již sklem neprojde a odráží se zpět do místnosti. Volba trojskla ale už v dnešní době není podmínkou. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních požadavků nízkoenergetického domu je požadavek na těsnost a strojní větrání s rekuperací není, tedy nutné aby všechny plochy oken byli otevíravé. Pevné zasklení vybraných částí jednak sníží jejich cenu a jednak zvětší plochu prosklení (pevný rám je užší).

Těsnost budovy

Je to poměrně nový požadavek. Do domu nesmí pronikat nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa apod. Jinak by spotřeba energie rostla. Těsnost se ověřuje při dokončení stavby zkouškou, tzv. blowe-door testem. Po uzavření všech oken, dveří a jiných prostorů se do otvoru vstupních dveří instaluje ventilátor a zbývající prostor dveří se zakryje fólií. Ventilátor dům napumpuje vzduchem a měří se rozdíl tlaků uvnitř a venku. Netěsnostmi pak vzduch uniká jak dírou v pneumatice.

Větrání

Nízkoenergetické domy mají často nucené strojní větrání. V domě je tak vždy zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu a na rozdíl od větrání okny se není třeba o nic starat. Vzduch může být zároveň filtrován, případně i zvlhčován, což sníží prašnost a zvýší komfort v domě. Také může větrání sloužit i k odvodu přebytečného tepla z jižních místností do chladnějších tedy neosluněných částí domu. Hlavní důvodem nuceného větrání (rekuperace) je však možnost využití tepla z odváděného vzduchu. Nejčastěji se využívá tzv. rekuperační výměník, ve kterém znečištěný vzduch odváděný zevnitř předává teplo čerstvému vzduchu přiváděného zvenčí.
Dostatek čerstvého vzduchu dělá tyto domy daleko komfortnější než u klasických výstaveb a systém je uživateli vesměs vysoce oceňován.

Solární systém pro ohřev vody

Teplo pro ohřev vody může tvořit více než třetinu spotřeby nízkoenergetického domu. Solární systém, který může bez problémů ohřát více než ¾ celoroční spotřeby teplé vody, je tedy důležitý. Často se navrhuje i pro přitápění např. v kombinaci s podlahovým vytápěním. Opět se nesmí podcenit dodavatel a správnost propočtu, kolik energie je systém schopen dodat v zimních měsících. Intenzita slunečního svitu v zimě je u nás nižší než například v Rakousku, kde se podobné domy staví již řadu let.

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele