Formuláře pro stavební úřady

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona

Zde naleznete formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb..

Vzory vyplnění žádostí na úseku územního rozhodování

Vzory vyplnění žádostí pro následující úkony: Žádost o územně plánovací informaci; Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb; Žádost o vydání územního rozhodnutí; Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území; Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního řádu

Vzory vyplnění žádostí pro následující úkony: Žádost o stavební povolení; Žádost o vydání kolaudačního souhlasu; Ohlášení odstranění stavby; Ohlášení stavby; Oznámění změny v užívání stavby; Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem; Oznámení o užívání stavby.

Tisknout


Rychlý kontakt

Kontaktujte nás:
ATELIER KOZÁK s.r.o.
Osvobození 91
517 71 České Meziříčí
Česká republika

Office :
Vážní 953
Hradec Králové

Telefon: +420 736 174 323
 

Přihlášení uživatele